Zemek Karel, *7. 1. 1946 Příbor, biolog a politický činitel. 1965-74 (s přerušením) vystudoval mezifakultní kombinaci filosofie a biologie na filosofické a přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a 1975-93 pracoval v Laboratoři evoluční biologie ČSAV, kde byl 1991-93 předsedou vědecké rady. Publikoval více než padesát vědeckých prací z oblasti filosofických a metodologických problémů evoluční biologie, evoluční teorie a genetických mechanismů evoluce. 1990-91 člen Strany nezávislé levice; 1991 vstoupil do ČSSD a od 1993 vede sekretariát odborných komisí strany. Jako člen programových rad se podílel na tvorbě všech programů ČSSD od 1995. Zároveň činný v komunální politice: 1999-2002 předseda místní organizace ČSSD v Praze-Karlíně; od 1994 člen zastupitelstva, od 2002 radní městské části Praha 8, kde  2002-2004 předseda komise pro obnovu území Karlína a Libně, poškozených při povodni v srpnu 2002; od 1. ledna 2005 předsedou transformované navazující komise pro rozvoj městské části, fondy Evropské unie a rozvoj památkové zóny na území městské části Praha 8.