SENÁTOŘI ČSSD (ČSSDSD) V SENÁTU NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 1920-1938/1939

Jméno

Doba trvání mandátu ČSSD (ČSSDSD)

Poznámky

Josef Ackermann 1920-1925 tajemník Svazu textilního dělnictva, Praha-Střešovice
Juraj Babka 1920-1925 inspektor, Banská Bystrica
Josef Balla 1935-1938 tajemník, Berehovo, rezignace 10. 11. 1938
Vojta Beneš 1935-1936 místopředseda ústavně právního výboru 1935-36, rezignace 15. 10. 1936
Jan Blaho 1920-1925 domkář, Mošovce
Vilém Brodecký 1935-1939 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Karel Cifka 1920-1925 úředník okresní nemocenské pokladny, Praha
Petr Cingr 1920 tajemník hornické organisace, Moravská Ostrava, zemřel 4. 11. 1920
Felix Časný 1920 obchodník, Olomouc-Hodolany
Karel Dědic 1920-1928 dámský krejčí, Praha, místopředseda branného výboru 1920-25, zemřel 2. 8. 1928
Alexandr Dráb 1920-1925 knihtiskař, Košice, po 1920 přestup keKSČ
Vojtěch Dundr 1925-1939 místopředseda imunitního výboru 1925-29, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Božena Ecksteinová-Hniličková 1920-1929 úřednice, Praha-Smíchov
Karel Endlicher 1920-1925 malíř, Trnava
Dr. Zoltán Farka 1929-1935
Jan Filipínský 1920-1935 úředník, Brno-Židenice, předseda branného výboru 1925-29, místopředseda branného výboru 1929-35, 1932-35 předseda senátorského klubu, zemřel 12. 7. 1936
Karel Folber 1920-1925 redaktor časopisu ČESKÝ VYSTĚHOVA-LEC, Praha
Gustav Habrman 1925-1932 redaktor Nové Doby v Plzni, místopředseda klubu 1925-29, předseda klubu, místopřed-seda kulturního výboru a stálého výboru 1929-32, zemřel 22. 3. 1932
Jáchym Havlena 1920-1935 pokladník záložny, Praha II, předseda technicko-dopravního výboru 1929-35
Rudolf Havlík 1936-1939 inaugurace 4. 2. 1936, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Jan Havránek 1924-1925 nastoupil po Vojtěchu Zavadilovi 1924
Pavel Havránek 1929-1939 úředník Jihlava, rezignace 17. 1. 1936
Antonín Hnátek 1922-1925 náhradník za Stanislava Maráka, inaugurován 24. 4. 1922
Josef Hybeš 1920-1921 redaktor, Brno, po 1920 přestup ke KSČ, zemřel 9. 7. 1921
Josef Chalupník 1935-1939 tajemník Svazu kovodělníků, Moravská O-strava-Vítkovice, místopředseda živnosten-sko-obchodního výboru 1935-39, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Václav Chlumecký 1920-1921 redaktor, Podbrezová, po 1920 přestup ke KSČ
Josef Cholek 1920-1925 ředitel krajského úřadu pro pojištění dělnictva, Bratislava
Bohumil Jakubka 1920-1925 tajemník nemocenské pokladny, Praha
Rudolf Jaroš 1920-1929 tajemník okresní nemocenské pokladny,Praha, předseda sociálně politického výboru 1920-25, zapisovatel senátu a předseda sociálně politického výboru 1925-29, od 1929 poslanec
Ferdinand Jirásek 1920-1925 předseda Ústředního svazu československých družstev, Praha, předseda rozpočtového výboru 1920-25
Václav Johanis 1929-1939 zapisovatel, předseda sociálně politického výboru 1929-35,
Štěpán Kada 1920-1925 obuvnický mistr, Žilina
Božena Bety Karpíšková 1929-1939 manželka typografa, Praha-Smíchov 1554, 1. 12. 1938 členka klubu NSP
Tomáš Korvas 1936-1939 inaugurace 4.2. 1936
Josef Koukal 1929-1935
Josef Kouša 1920-1925 redaktor, Praha
Ema Koutková 1935-1939 poštovní úřednice, Hronov, 1. 12. 1938 členka klubu NSP
František Václav Krejčí 1929-1935 místopředseda zahraničního výboru 1929-35
Matthias Krepenhofer 1920-1921 přestup k DNSAP
Alois Kříž 1929 redaktor, České Budějovice, zapisovatel 1935-39
Jurko Lážo 1920-1925 rolník, Velký Svidník
Jan Lorenc 1920 správce konzumu, Hodonín
Rudolf Macek 1935 úředník, Frýdek
Stanislav Marák 1921 náhradník za Josefa Hybeše, nástup 18. 10. 1921, rezignace 31. 12 . 1921
Theodor Matusčák 1920-1925 železničář, Prešov, po 1920 přestup keKSČ
Alois Měchura 1920-1925 úředník, Prostějov, pořadatel 1920-25
František Modráček 1925-1939 žurnalista, Praha-Vršovice, místopředseda rozpočtového výboru 1925-39, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Pavel Mudroch 1920-1925 domkář, Sotina
Rudolf Müller 1936-1939 inaugurace 29. 10. 1936, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Václav Němeček 1935-1939 předseda Svazu knihtiskařů, Praha, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Jindřich Nentvich 1929-1939 ředitel státní měšťanské školy, Košice, předseda kulturního výboru a místopředseda iniciativního výboru 1935-39, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Antonín Novák 1925 organizační tajemník, Praha-Michle, místopředseda branného a inkompatibilitního výboru 1929-35,
Josef Petřík 1920 tajemník Svazu domkářů, Plzeň
Ján Pocisk 1925-1939 ředitel tiskárny, Bratislava, později úředník, tamtéž, místopředseda zahraničního výboru 1925-29, zánik mandátu leden 1939
František Poliak 1920-1925 úředník, Sandry
Jan Procházka 1920-1925 truhlář, Liberec-Horní Růžodol
Josef Průša 1920 topenářský mistr, Dřínov
Antonín Smetana 1921-1925 inaugurace 18. 1. 1921
Dr. František Soukup 1920-1939 advokát a spisovatel, Praha, 1920-29 místo-předseda, 1929-39 předseda senátu, předseda klubu 1920-29, místopředseda ústavně práv-ního výboru 1925-29, místopředseda stálého výboru 1925-39, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Antonín Svěcený 1920-1925 ředitel Ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství, Praha-Smíchov, zapisovatel 1920-25, jednatel klubu 1920-25, předseda zahraničního výboru 1920-25, místopředseda iniciativního výboru 1920-25
Antonín Svraka 1920-1921 tajemník, Bratislava, po 1920 přestup ke KSČ
Josef Šáda 1920-1925 správce okresní nemocenské pokladny, Tábor
Alois M. Špera 1920-1925 redaktor a člen zemského výboru, Brno, místopředseda výboru pro veřejné zdravotnictví a tělesnou výchovu 1920-25
Josef Štelcl 1920-1925 starosta, Sušice
Václav Švec 1920-1925 starosta, Hatín u Písku
František Tomášek 1935-1938 žurnalista, Praha, předseda klubu 1935-38, místopředseda zahraničního výboru 1935-38, zemřel 4. 10. 1938
František Vácha 1938-1939 nástupce po zesnulém Františku Tomáškovi , inaugurace 17. 11. 1938, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Ing. Arnošt Winter 1932-1939 železniční úředník, Praha, náhradník po zemřelém Gustavu Habrmanovi, předseda technicko-dopravního výboru 1935-39, 1. 12. 1938 člen klubu NSP
Dr. Sigmund Witt 1920-1935 advokát, Moravská Ostrava, předseda ústavně právního výboru 1920-25 a 1929-35, místopředseda inkompatibilitního výboru 1929-35
Vojtěch Zavadil 1920-1921 kontrolor, Praha-Žižkov, zemřel 1924, náhradníkem Jan Havránek
František Zimák 1920-1939 redaktor, Bratislava, místopředseda kul-turního výboru 1920-25, místopředseda in-kompatibilitního a ústavně-právního výboru, 1925-29, místopředseda ústavně právního výboru 1936-38, hospitant klubu NSP od 15. 12. 1938, zánik mandátu k 25. 1. 1939 (zánik mandátu 25. 1. 1939 rozpuštěním ČSSD na Slovensku