Zeller (Celler) Eduard, 16. 9. 1857 Městec Králové – 9. 12. 1915 České Budějovice, německočeský novinář a politik. Původním povoláním košíkář. Od 1881 působil v Litoměřicích, kde vedl dělnický spolek  Svornost. 1882 redaktor Hlasu lidu v Teplicích; účastník porady v Praze-Holešovičkách. V prosinci 1882 odsouzen v procesu se severočeskými socialisty k pěti měsícům vězení. 1883 odešel do Bavorska a posléze Švýcarska; delší dobu působil v Ženevě, kde byl 1885-94 prezidentem Německých dělnických spolků. Od 1895 pracoval v Okresní nemocenské pokladně v Teplicích a spolu s Josefem Seligerem se podílel na založení listu Die Freiheit  tamtéž. 1897-1901 poslanec říšské rady za rakouskou sociální demokracii.