Zběhlík Jaroslav, *22. 2. 1920 Pardubice, farmaceut a politický činitel. 1939 a 1945-46 vystudoval farmacii na Karlově univerzitě v Praze, kde poté 1946-48 pokračoval ve studiu medicíny; 1939-45 pracoval jako sustentant v lékárně. Od dětství člen DTJ, od 1945 člen ČSSD; 1946-48 aktivista sociálně demokratického studentstva. V srpnu 1948 odešel do exilu: 1948-49 žil v Západním Německu a Itálii, 1949-57 v Austrálii, od 1957 v USA; pracoval ve farmaceutickém průmyslu a výzkumu. Od 1949 politicky činný v exilové ČSSD; 1952 spoluzakladatel a 1952-57 sekretář Klubu Vojty Dundra (zemské organizace ČSSD) v Austrálii, 1957-89 člen Klubu přátel Práva lidu (zemské organizace ČSSD) v USA; 1973-95 člen ústředního výkonného výboru exilové ČSSD, 1983-95 místopředseda strany. Spoluautor sborníku Léta mimo domov (1996).