Zápotocký-Budečský Ladislav, 12. 1. 1852 Praha – 16. 12. 1916 Praha, novinář a politický činitel; jeden z průkopníků socialismu v českých zemích. Otec Antonína Zápotockého (1884-1957). Původním povoláním krejčí. 1868-69 člen svépomocného spolku „Oul“; 1873 stál v čele boje pražských krejčovských dělníků za zvýšení mezd. Sblížil se s J. B. Peckou a stal se jeho blízkým spolupracovníkem v redakci Dělnických listů (1872-74) a Budoucnosti, jejímž byl 1876-81 šéfredaktorem. Udržoval též úzké kontakty s předáky německého dělnického hnutí v Čechách, zvláště s Ferdinandem Schwarzem. Spoluzakladatel Českoslovanské sociálně demokratické strany, jeden z organizátorů jejího ustavujícího sjezdu 7. 4. 1878 v Břevnově. 1881-84 vězněn; po propuštění vypovězen z Prahy do domovské obce Zákolan na Kladensku. V době svého nuceného pobytu mimo Prahu propagoval sociálně demokratické ideje na českém venkově a hájil sociální práva chudších vrstev vesnického obyvatelstva. Roku 1900 se vrátil do Prahy; stal se zaměstnancem železničářské odborové organizace, pracoval v sociálně demokratické straně a psal do jejího tisku. V roce 1906 ho těžká nemoc vyřadil z politické a veřejné činnosti.