Wölfel Petr, 27. 5. 1859 Minice u Kladna – 26. 3. 1901 Plzeň, odborový a politický činitel a novinář. Povoláním horník (v dolech pracoval od dvanácti let). Na přelomu 70. a 80. let 19. století činovník kladenského Dělnického spolku, spolupracovník E. Šikla. Po vypovězení z Kladna 1882 odešel do Podkrušnohoří, kde se stal jednatelem Dělnického zpěváckého spolku Jungmann v Nových Verneřicích, kryjícího politickou činnost. 1885 krátce vězněn; 1886–89 pracoval ve Vestfálsku. Po návratu do vlasti navázal spojení s Politickým klubem dělnickým V. Körbera a 1890 promluvil jménem severočeských horníků na první prvomájové manifestaci na Střeleckém ostrově v Praze. 1890 se stal předsedou Odborného hornicko-hutnického spolku v Mostě, 1894 se podílel na založení Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických v Mostě a stal se jeho předsedou i vydavatelem časopisu Na zdar. Od 1897 redaktor a administrátor, od 1898 šéfredaktor listu Nová doba v Plzni. Zemřel na tuberkulózu.