Witte Eugen de, 8. 10. 1882 Karlovy Vary – 19. 9. 1952 Londýn, německý novinář a politik. Povoláním grafik a fotograf. Od 1898 činný v německé sociální demokracii v Karlových Varech, 1906-13 její okresní důvěrník, 1906-38 redaktor karlovarského listu Volkswille. 1919-38 jeden z vedoucích představitelů Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR, redaktor jejího deníku Sozialdemokrat; 1925-39 poslanec Národního shromáždění, 1935-39 předseda poslaneckého klubu své strany. V březnu 1939 emigroval spolu s W. Jakschem do Londýna, kde patřil po celou dobu 2. světové války k nejvýznamnějším osobnostem německého sociálně demokratického exilu.