Winter Gustav, * 20. 6. 1889 Radenín u Tábora – + 6. 9. 1943 Londýn, novinář a publicista; bratr Arnošta a Lva Wintera. 1908-13 vystudoval bohemistiku a romanistiku na filosofické fakultě České univerzity v Praze, zároveň absolvoval studijní pobyt na pařížské Sorbonně. 1913-15 profesor češtiny a francouzštiny na gymnáziu v Křemencové ulici v Praze; 1915-18 sloužil v rakousko-uherské armádě (přidělen jako tlumočník zemské vyživovací komisi). 1919-20 sekretář čs. zásobovací mise v Paříži. 1920-38 zahraniční zpravodaj Práva lidu v Paříži; 1939 se zapojil do čs. zahraničního odboje ve Francii, 1940 přesídlil do Londýna, kde pracoval na čs. exilovém ministerstvu zahraničí. Přední znalec a komentátor francouzských a španělských politických a kulturních poměrů i dobové mezinárodně politické scény. Autor řady publicistických knih (Z dnešní Anglie, 1924; The Evolution of Socialism in Czechoslovakia, 1924; Státníci dnešní Francie, 1927; Kniha o Francii, 1930; Don Quijote na rozcestí, 1935; Oč jde ve Španělsku, 1937), satirického románu Putování Bořivoje Vocáska vlastence (1924) i učebnice Německy v praxi (tři vydání: 1912, 1916, 1927); překladatel z francouzštiny, angličtiny a němčiny (do francouzštiny přeložil drama bratří Čapků Adam Stvořitel).