Wahl Veleslav, 15. 5. 1922 Praha –  16. 6. 1950 Praha, zoolog a ornitolog. Syn pražského advokáta Veleslava Wahla (1891-1942), účastníka domácího odboje za německé okupace, popraveného v červenci 1942 nacisty. Po maturitě na gymnáziu pracoval 1941-44 v pražské zoologické zahradě; od 1945 studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Za 2. světové války se aktivně účastnil domácího odboje (1944-45 v partyzánské skupině) a posléze Pražského povstání v květnu 1945 (člen České národní rady). 1945-48 člen Čs. sociální demokracie, aktivista jejího studentského hnutí. Po únorovém převratu 1948 se zapojil do protikomunistické rezistence v ilegální skupině Jaromíra Nechanského. 1949 zatčen; v červnu 1950 odsouzen k trestu smrti a vzápětí popraven. – Autor základní ornitologické práce Pražské ptactvo (1944; druhé vydání 1945).