Wagner Martin, 11. 11. 1855 Březové Hory u Příbrami – 15. 3. 1934 Ostrava, odborový předák a novinář. Od svých jedenácti let pracoval v příbramských rudných dolech. Koncem 70. let 19. století odešel na Duchcovsko, kde 1882 patřil k organizátorům první všeobecné hornické stávky; poté několik měsíců vězněn. V 80. letech se účastnil tajného socialistického hnutí, 1890 obnovil veřejnou agitační činnost, zorganizoval první prvomájovou manifestaci v Duchově a obnovil tamní Odborný hornicko-hutnický spolek. Usiloval o vytvoření silných celostátních hornických odborů. 1893 jeden z hlavních organizátorů druhé všeobecné hornické stávky. Od 1894 působil na Ostravsku, kde 1895 převzal redakci Odborných listů a stal se předsedou hornického spolku Prokop; později redigoval časopis Spravedlnost.