Výrut Karel, 26. 11 1940 Praha – 24. 10. 2002 Praha, ekonom, informatik, komunální politik a regionální historik. Pocházel ze sociálně demokratické rodiny z Prahy-Strašnic; jeho otec Josef Výrut, úředník pražských Elektrických podniků, byl předválečným funkcionářem čs. sociální demokracie a účastníkem druhého odboje, vězněným v nacistických žalářích (na následky věznění krátce po osvobození zemřel). 1962 absolvoval Pedagogickou fakultu v Pardubicích a 1964–69 učil na základních školách v Uherském Ostrohu a v Prosetíně u Chrudimi. 1964–69 vystudoval dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde pak 1970–92 působil jako odborný asistent v oboru výpočetní techniky; autor řady učebnic a příruček z oblasti informatiky a operačních systémů počítačů. Koncem roku 1989 vstoupil do ČSSD a výrazně se podílel na obnově její činnosti v Praze 10. Od 1990 člen zastupitelstva a rady, 1994 a 1995–2001 zástupce starosty, od března 2001 do své smrti starosta Městské části Praha 10 (zatím jediný sociálně demokratický starosta centrální pražské městské části). Významně posílil vliv a respekt ČSSD na radnici Prahy 10. Zvláštní pozornost věnoval péči o kulturní památky a regionální tradice své městské části a zabýval se místními dějinami, o nichž publikoval četné články a několik knih (Čtení o Praze 10, 1998; Příběhy z kronik pražského předměstí, 2002).