Všetečka Vladislav, *30. 11. 1924 Hradec Králové-Kukleny, politický činitel; povoláním obchodník. Pochází ze staré sociálně demokratické rodiny. Absolvent dvouleté obchodní školy; 1946-51 majitel potravinářského obchodu v Hradci Králové, 1951-84 zaměstnanec státního podniku „Potraviny“ tamtéž. Od dětství (1931) člen, později činovník DTJ v Kuklenách, 1945-48 funkcionář DTJ a sociálně demokratické mládeže v královéhradeckém okrese. V 80. letech navázal kontakty s někdejšími aktivisty sociálně demokratické mládeže a 1989-90 se aktivně podílel na obnovení Čs. sociální demokracie; 19. 11. 1989 podepsal spolu se S. Klabanem a B. Nedbálkem prohlášení o obnově činnosti ČSSD a stal se členem jejího přípravného výboru. V 90. letech zastával různé funkce na krajské a okresní úrovni; od 1993 člen Klubu seniorů ČSSD, od 2000 místopředseda odbočky Masarykovy dělnické akademie v Hradci Králové.