Vojíř Zdeněk, *10. 6. 1937 Višňová u Příbrami, stavební inženýr a politik. 1955-60 vystudoval konstrukčně dopravní obor na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze a 1976-78 absolvoval postgraduální studium oboru organizace a řízení na Fakultě stavební ČVUT tamtéž. 1960-63 pracoval jako projektant podniku Škoda Plzeň, 1963-75 a 1979-85 v různých funkcích (projektant, technolog, vedoucí provozu, hlavní inženýr závodu, vedoucí provozního odboru) v podniku Základna rozvoje uranového průmyslu Příbram, 1975-79 jako výrobní inspektor a 1985-90 jako vedoucí odboru a výstavby generálního ředitelství Čs. uranového průmyslu v Příbrami; do 1990 člen KSČ. 1990-94 zástupce přednosty Okresního úřadu v Příbrami; 1994-96 soukromý stavební inženýr. 1994 vstoupil do ČSSD; 1995-96 místopředseda okresního výkonného výboru strany v Příbrami, 1997-2000 člen předsednictva a politického grémia ČSSD, 2000-2002 člen ústředního výkonného výboru a předsednictva ČSSD s hlasem poradním. 1996-2002 senátor Parlamentu ČR, 1997-2000 předseda senátorského klubu ČSSD, 2000-2002 místopředseda Senátu Parlamentu ČR. 1994-2002 člen městského zastupitelstva v Příbrami. V mládí aktivní sportovec (házená, košíková), posléze funkcionář sportovních svazů. Od 2003 místopředseda Klubu seniorů ČSSD.