Viboch Pavol, 7. 4. 1906 Zvolen – 29. 5. 1981 North Miami (Florida, USA), politik a novinář. Absolvent obchodní akademie. 1925-29 úředník okresní nemocenské pojišťovny v Rožňavě; od 1925 člen Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1929-38 organizační tajemník jejího zemského výkonného výboru na Slovensku. 1939-40 účastník domácího protifašistického odboje; od ledna do prosince 1940 vězněn, po propuštění odešel do zahraničí. 1941 příslušník čs. vojenské jednotky na Blízkém východě; 1942-45 člen Státní rady čs. v Londýně a redaktor čs. vysílání BBC. Na protest proti sloučení slovenské sociální demokracie s KSS vstoupil 1945 do slovenské Demokratické strany a 1945-48 byl tajemníkem jejího ústředního vedení; 1945-48 poslanec Národního shromáždění. Po únoru 1948 emigroval do Velké Británie, kde se 1949 stal členem oblastního zastupitelstva Rady svobodného Československa v Londýně a navázal spolupráci se sociálně demokratickým exilem. 1951-52 redaktor a hlasatel čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově; 1952 přesídlil do USA.