Vetchý Vladimír, *8. 5. 1949 Třebíč, matematik a politický činitel. 1967-72 vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně a 1978-98 přednášel matematiku na brněnské Vojenské akademii. Od 1991 člen ČSSD, 1996-98 místopředseda, od 2004 předseda její ústřední branné komise; 1994-98 člen městského zastupitelstva v Brně, zároveň vedoucí funkcionář Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. Od července 1998 do května 2001 ministr obrany ČR. V říjnu 2001 se vrátil jako hostující profesor na Vojenskou akademii v Brně. Od 2002 místostarosta městské části Brno-Bystrc.