Veselý František, 15. 2. 1883 Pardubice – 30. 9. 1941 Praha, hospodářský a politický činitel. Organizátor dělnického družstevního hnutí; v meziválečném období ředitel, 1938–41 ústřední ředitel Velkonákupní společnosti konzumních družstev, o jejíž rozvoj se významně zasloužil; předseda správní rady Všeobecné družstevní banky.1924–38 místopředseda kontrolní komise, 1933–38 člen představenstva Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1938–39 Národní strany práce; finanční expert ústředního výkonného výboru strany. V době světové hospodářské krize se podstatně podílel na přípravě plánů hospodářského oživení. 1938 finančně zajistil mohutné oslavy 60. výročí vzniku strany. Po Mnichovu 1938 vypracoval projekt na reorganizaci ohrožených hospodářských a tiskových podniků strany: 1939 je převedl do nově ustavené akciové společnosti Cíl a stal se předsedou její správní rady; v této pozici se v prvních okupačních letech snažil zachránit stranický majetek a zachovat jej pro budoucnost. Zároveň se aktivně zapojil do domácího protinacistického odboje a shromažďoval důvěrné hospodářské informace pro odboj zahraniční. 6. 5. 1941 byl v rámci rozsáhlé represivní akce, namířené proti sociálním demokratům, zatčen gestapem a podroben tvrdým výslechům, při nichž byl dotazován především na jmění strany. Po vyhlášení stanného práva 28. 9. 1941 byl stanným soudem odsouzen k smrti a 30. 9. 1941 v ruzyňských kasárnách popraven.