Vdolek Josef, 3. 7. 1880 Praha – 9. 2. 1931 Přerov, technik, pedagog, komunální politik a spisovatel. Vystudoval českou techniku v Praze. Od 1911 učil na odborné škole strojnické v Přerově, 1922 se zde stal ředitelem státní průmyslové školy. Do veřejného života vstoupil za 1. světové války jako aktivista humanitární organizace České srdce. 1918–19 člen České státoprávní demokracie, od 1919 Čs. sociálně demokratické strany dělnické. Od 1919 do konce svého života člen městské rady, 1919–23 a 1927–31 starosta města Přerova. Autor dvou sbírek sociální poezie (Člověk, Písničky chudého dítěte) a několika divadelních her.