Valouch Jindřich, *31. 10. 1947 Ústí nad Orlicí, komunální politik. Absolvent středního odborného učiliště; pracoval jako zámečník, vychovatel a mistr odborného výcviku. 1977-92 člen KSČ, resp. KSČM, od 1995 ČSSD. 1990-98 místostarosta, od 1998 starosta města Přerova; od 2000 člen zastupitelstva Olomouckého kraje. 1996-2000 předseda místní organizace ČSSD v Přerově, od 1999 předseda jejího okresního výkonného výboru tamtéž, od 2001 místopředseda krajského výkonného výboru v Olomouci.