Vaic Václav, 1. 7. 1853 Pochválov u Loun – ?, průkopník sociálně demokratického hnutí v Podkrušnohoří. 1874 si otevřel obuvnickou dílnu v Ústí nad Labem a vstoupil do zdejšího Dělnického vzdělávacího spolku, kde se sblížil s německým sociálně demokratickým vůdcem Josefem Schillerem. V následujících letech se významně podílel na zakládání dělnických vzdělávacích spolků v řadě míst od Děčína po Chomutov; kladl mimořádný důraz na dělnickou osvětu. 1878 byl jedním z delegátů břevnovského ustavujícího sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany, ale z neznámých důvodů se sjezdu nezúčastnil. 1878-82 působil v duchu politiky sví strany prostřednictvím čtenářského spolku Svornost v Ústí nad Labem (1880-82 jeho předseda), podílel se na vydávání Hlasu lidu a 1882 se angažoval v první všeobecné hornické stávce. V prosinci 1882 byl v čele 51 severočeských sociálních demokratů odsouzen pro „zločin svádění k veřejnému násilí a přečin tajného spolčování“ ke dvěma rokům těžkého žaláře. Po propuštění odešel 1885 do zahraničí; usadil se v Porýní, kde stopy po něm končí.