Vagner František, *3. 4. 1861 Roztoky u Křivoklátu – 3. 3. 1926 Teplice, odborový předák a novinář; jeden z průkopníků socialistického hnutí v severních Čechách. Od 1878 pracoval jako důlní kovář v Trnovanech u Teplic. V 80. a 90. letech organizoval odborovou a politickou činnost severočeských horníků (opakovaně vězněn). 1887 se účastnil brněnského sjezdu Českoslovanské sociálně demokratické strany a navázal kontakt s Vilémem Körberem. 1891 se stal redaktorem časopisu Na zdar; 1894 se zasloužil o založení Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických a jejich odborných a čtenářských spolků a stanul v jeho čele. Ve druhé polovině 90. let se politicky přiklonil ke Körberově anarchistické skupině „neodvislých socialistů“. Na začátku 20. století odešel pracovat do vestfálských a odtud do belgických dolů; po vzniku ČSR se vrátil do vlasti.