Tvrdík Jaroslav, *11. 9. 1968 Praha, vojenský činitel a politik. 1986-90 vystudoval obor ekonomika armády na Vysoké vojenské škole ve Vyškově. Od 1990 důstojník finanční služby Čs. armády, resp. Armády ČR; 1993-96 působil v různých funkcích na ministerstvu obrany ČR, 1996-2000 ředitel Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (v hodnosti podplukovníka). 2000-2001 ekonomický náměstek ministra obrany, od května 2001 do června 2003 ministr obrany ČR (rezignoval); od června 2002 do července 2003 poslanec Parlamentu ČR (vzdal se mandátu); 2003 člen předsednictva ústředního výkonného výboru ČSSD. Od 2003 prezident Českých aerolinií.