Trejbal Jan, 1871 Liberec – 2. 10. 1903 Trnovany u Teplic, odborový a politický činitel, novinář. Pocházel z chudé tkalcovské rodiny a od dětství pracoval jako textilní dělník. Počátkem 90. let 19. století patřil k čelným aktivistům české sociální demokracie na Liberecku, kde organizoval textilní dělnictvo, a spolupracoval s brněnskou Rovností. 1895 odešel do Teplic, kde pracoval v okresní nemocenské pokladně a rozvinul širokou agitační a organizační činnost; stal se českým protějškem vůdce zdejšího německého dělnictva Josefa Seligera. 1897 zakladatel a poté první šéfredaktor časopisu Severočeský dělník; od 1898 severočeský důvěrník Českoslovanské sociálně demokratické strany. 1900 se podílel na přípravě velké hornické stávky; v témže roce dvakrát vězněn. Zemřel předčasně na tuberkulózu.