Tomíček Rudolf,  * 17. 3. 1948 Praha, báňský inženýr, politik a historik. 1966-74 vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě; 1974-91 pracoval v různých funkcích na dole Stannum v Horním Slavkově. 1993-95 ředitel Správy majetku města Horní  Slavkov, 1995-96 podnikatel v oblasti služeb. 1967-69 člen KSČ (vystoupil), od prosince 1989 člen ČSSD; 1990-91, 1995-2000 předseda okresního výkonného výboru ČSSD v Sokolově; 2000-2002 předseda krajského výkonného výboru  strany v Karlových Varech, od 1993 (s přestávkami) člen ústředního výkonného výboru. Od 1990 člen městského zastupitelstva v Horním  Slavkově, od 2000 předseda Hospodářské a sociální rady Sokolovska. Od 1996 poslanec Parlamentu ČR; 1998-2002 místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, od 2002 předseda podvýboru pro veřejnou správu sněmovního výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zabývá se historií hornictví a důlní techniky, dějinami Horního Slavkova a Sokolovska; 1991 spoluzakladatel Klubu přátel starého města Horní Slavkov, od 1999 vydavatel historickospolečenského časopisu Kurýr. Autor a spoluautor řady regionálně historických publikací (Obrázky ze života Horního Slavkova, 1998; Z dějin české sociální demokracie na okrese Sokolov, 1998; Těžba uranu v Horním Slavkově, 2000; Královské horní město Horní Slavkov, 2001).