Teska Josef,  9. 3. 1868 Ostrov u Blatné – 31. 7. 1945 Praha, novinář a politik. Od počátku 90. let působil v sociálně demokratickém tisku, posléze v ústředním sekretariátu strany; od dubna 1914 do července 1918 (spolu s Václavem Houserem) a znovu od listopadu 1918 do září 1920 (spolu s Emanuelem Škatulou) ústřední tajemník Českoslovanské, resp. Československé sociálně demokratické strany dělnické, od září 1920 do května 1921 tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické – levice; stoupenec centrismu. 1918-20 člen Revolučního národního shromáždění, 1920-25 poslanec Národního shromáždění. 1921-25 člen Komunistické strany Československa; 1925 se vrátil zpět do sociálně demokracie.