Taub Siegfried, 11. 1. 1876 Telč – 1. 5. 1946 New York, německý politik. Původně zaměstnán jako soukromý úředník. Od konce 90. let 19. století se aktivně účastnil německého sociálně demokratického hnutí v Brně; 1910-25 člen brněnského městského zastupitelstva. Angažoval se v zápase o dělnické nemocenské pojištění; 1911-25 ředitel okresní nemocenské pojišťovny v Brně, 1926-39 místopředseda představenstva Ústřední sociální pojišťovny v Praze. Přední odborník v sociálně politických otázkách; 1922-26 vydavatel časopisu Soziale Rundschau. 1919-39 vedoucí představitel Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR, 1924-38 její generální tajemník a zástupce strany v Socialistické dělnické internacionále; blízký spolupracovník L. Czecha. 1920-39 poslanec Národního shromáždění, 1929-38 místopředseda poslanecké sněmovny. Přední reprezentant německé aktivistické politiky v meziválečném Československu; usiloval o těsnou spolupráci své strany s čs. sociální demokracií a významně se podílel na přípravě smíchovského sjezdu sociálních demokratů všech národností ČSR v lednu 1928. Ve 30. letech organizoval pomoc německým a rakouským antifašistickým exulantům v Československu. 1939 emigroval do Švédska a odtud později do USA, kde brzy po skončení 2. světové války zemřel. – Otec herce, novináře a překladatele Waltera (Valtra) Tauba (1907-1982).