Tarkó Helena Marie, rozená Vajgantová, * 21. 12. 1948 Zlín, muzikoložka, spisovatelka a překladatelka, diplomatka a komunální politička. 1971 absolvovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a poté se vystěhovala do Jugoslávie, kde 1971-75 učila na slovensko-srbské škole; 1975-84 působila v jugoslávských diplomatických službách (mj. v Praze). 1980 složila rigorózní zkoušku z hudební vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 1984 se vrátila do vlasti; od 1989 se profesionálně věnuje literární práci. Autorka řady muzikologických studií a statí, několika operních libret  (Profesionální žena) a filmových scénářů (Dlouhá noc v hotelu Splendid), dvaceti básnických sbírek, novely Disjockey (1987) a povídkového souboru Malé slovní souboje (1995); překladatelka jihoslovanské poezie. Od 1995 členka ČSSD, 1996-2000 místopředsedkyně jejího obvodního výkonného výboru v Praze 4; od 1998 členka zastupitelstva,  2002-2005 místostarostka Městské části Praha 4. Nositelka Evropské ceny za literaturu (2001).