Sýkora Jan, 23. 10. 1896 Nová Bělá u Ostravy – 27. 9. 1983 North Miami Beach ( Florida, USA), odborový předák. Pocházel z hornické rodiny a sám původně pracoval jako horník. Od mládí byl činný v sociálně demokratickém odborovém Svazu horníků a posléze se stal jeho tajemníkem na Kladně. 1939–45 krajský tajemník Národní odborové ústředny zaměstnanecké v Jihlavě. 1945–48 krajský tajemník Revolučního odborového hnutí ve Znojmě. 1949 odešel s celou rodinou do exilu, nejprve do Rakouska, 1951 pak do USA, kde až do 1973 pracoval jako soustružník. Od 1954 stál v čele Ústředí čs. svobodných odborů v exilu.a zároveň působil v exilové Čs. sociální demokracii, v níž patřil k tzv. reformnímu směru.