Suchánek Miloslav, *18. 10. 1942 Praha, chemik a politický činitel. 1960-65 vystudoval chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde od té doby vědecky a pedagogicky působí; 1991-97 docent, od 1997 profesor analytické chemie tamtéž. Zabývá se především problematikou metrologie v chemii; autor více než šedesáti původních vědeckých prací (většinou v angličtině). Od 1993 předseda české sekce mezinárodní organizace pro podporu analytické chemie EURACHEM a člen jejího evropského výboru, od 1995 zástupce ČR v mezinárodní organizaci pro standardizaci ISO/REMCO; od 2001 místopředseda dozorčí rady společnosti UNIPETROL. 1989-90 se aktivně podílel na obnově Čs. sociální demokracie v Praze 4 a stal se místopředsedou jejího obvodního výkonného výboru; 1991-92 předseda, 1992-93 místopředseda městského výkonného výboru strany v Praze, 1991-93 člen předsednictva ČSSD; obnovující předseda ústřední komise pro školství a vzdělávací politiku. Od 1992 předseda Masarykovy dělnické akademie.