Strnad František, *7. 2. 1944 Přerov, politik. 1968 absolvoval studia stavebního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. 1969-74 investiční technik Čs. státních drah v Břeclavi, 1974-86 profesor odborných předmětů na průmyslové škole stavební tamtéž; 1986-90 tajemník Městského národního výboru v Břeclavi; 1991-98 investiční technik podniku Tranza Břeclav. Od prosince 1989 člen ČSSD, 1993-97 a od 2000 předseda její místní organizace v Břeclavi, 1996-99 předseda okresního výkonného výboru ČSSD v Břeclavi, od 2001 místopředseda krajského výkonného výboru v Brně. 1998-2002 místostarosta města Břeclavi; od 2002 poslanec Parlamentu ČR, od 28. 1. 2003 místopředseda podvýboru pro kulturu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.