Steiner Josef, 14. 11. 1862 Praha – 27. 12. 1912 Praha, novinář a politik. Původním povoláním brusič skla v Inwaldově továrně na Zlíchově, později v severních Čechách, kde se blíže seznámil s anarchistickým a socialistickým hnutím. 1888 začal politicky pracovat mezi pražskými sociálními demokraty, 1890 se podílel na přípravách oslav 1. máje; 1892-94 řídil v Plzni časopis Heslo a položil základy zdejší sociálně demokratické organizace; 1894-98 redaktor Sociálního demokrata, 1898-99 Práva lidu a  1899-1905 Dělnických listů ve Vídni. 1897-1901 poslanec rakouské říšské rady, kde 30. 3. 1897 pronesl protistátoprávní prohlášení české sociální demokracie. 1893 delegát II. kongresu Druhé internacionály v Curychu. Od 1905 sekretář Odborového sdružení českoslovanského na Kladně a posléze v Praze. Usiloval o získání mladé inteligence pro sociálně demokratickou stranu, propagoval ideu lidové univerzity a významně se podílel na založení Dělnické akademie (1896). Původně marxista, odmítal však revoluci a diktaturu a postupně byl stále více ovlivňován názory T. G. Masaryka. – Koncem roku 1910 duševně onemocněl a v prosinci 1912 zemřel v pražském ústavu pro choromyslné v Kateřinkách.