Součková Marie, *31. 7. 1953 Brno, lékařka a politička. 1978 ukončila studia medicíny na Univerzitě Karlově v Praze a poté působila jako ambulantní specialistka v oboru ortopedie v Ústí nad Labem. 1992-2002 provozovala soukromou lékařskou praxi v ortopedicko-rehabilitačně-rekondičním centru  v Chlumci; byla garantkou  Svazu handicapovaných a Seniorcentra v Ústí nad Labem, spolupracovala se Sdružením pro mentálně postiženou mládež tamtéž. Od 1995 členka ČSSD, 1999-2001 předsedkyně krajského výkonného výboru strany v Ústí nad Labem, od dubna 2001 do konce června 2004 místopředsedkyně ČSSD. Od července 2002 do dubna 2004 ministryně zdravotnictví ČR. 14. 1. 2005 vystoupila z ČSSD.