Souček Miroslav, *15. 7. 1918 Praha, právník, diplomat a politický činitel. 1937-39 a 1945-46 vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze. Po uzavření vysokých škol v době německé okupace pracoval nejprve ve Svazu záložen, poté jako účetní v Národní odborové ústředně zaměstnanecké. 1946-47 tajemník presidia Ústřední rady odborů; od března do června 1948 tajemník klubu sociálně demokratických poslanců Národního shromáždění. 1946-48 člen ČSSD, 1948-57 KSČ. 1948-57 působil na ministerstvu zahraničních věcí; 1950-53 první tajemník, 1951 chargé ď affaires čs. velvyslanectví v Maďarsku. 1957 označen za vedoucího protistranické skupiny na ministerstvu zahraničí, vyloučen z KSČ a propuštěn z ministerstva. 1957-68 postupně skladník závodní kuchyně, pomocný dělník v kladenských koksárnách a technik podniku Centrožár; 1968 rehabilitován. V srpnu 1968 emigroval do Švýcarska, kde působil 1969-71 na generálním ředitelství pošt v Bernu, 1971-85 jako šéf skupiny pro keramiku v ústředních laboratořích společnosti Brown-Boveri. Zapojil se do činnosti exilové Čs. sociální demokracie; 1974-83 člen ústředního výkonného výboru, 1976-83 představenstva. 1973 spolupracoval s J. Jíšou na organizaci konference v Rotschuu, 1976 pověřen řízením mezinárodních záležitostí strany. Doporučoval přizpůsobit zahraniční politiku strany novým mezinárodním poměrům v souvislosti s politikou „détente“; autor četných mezinárodně politických analýz. 1976 vystoupil v Byru Socialistické internacionály v Ženevě s projevem, zdůvodňujícím žádost exilové ČSSD o přijetí za plnoprávného člena Socialistické internacionály. Patřil k reformnímu proudu v exilové straně; v dobových diskusích o poválečném odsunu Němců z ČR zastával stanovisko, že tuto otázku nepřísluší řešit exilové ČSSD. Od 1990 žije střídavě ve Švýcarsku a v Praze; počátkem 90. let neoficiální poradce předsedy ČSSD Jiřího Horáka.