Smutný Petr, *31. 1. 1947 Praha, chemik, ekolog a politik. 1965-70 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze; specializoval se na ochranu čistoty ovzduší a životního prostředí vůbec. 1970-76 vedoucí technického rozvoje podniku Lachema Kaznějov, 1976-90 zástupce vedoucího biochemické laboratoře domažlické nemocnice, 1990-97 vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Domažlicích. 1990-93 člen Čs. strany socialistické, od 1993 ČSSD. Od 1996 senátor Parlamentu ČR; 1998-2000 předseda senátního výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí., 2002-2004 předseda senátorského klubu ČSSD, od 2004 místopředseda Senátu PČR. Od 2003 předseda sdružení Platan.