Skalák Josef, 30. 10. 1874 Křečhoř u Kolína – 9. 3. 1968 Praha, novinář, publicista a politik. Původním povoláním úředník. Účastník pokrokového hnutí 90. let 19.století, 1895-97 jeden z představitelů tzv. pokrokových socialistů, poté člen české sociální demokracie. 1907-20 redaktor Práva lidu, 1918-20 vedoucí redaktor revue Akademie. 1919-21 stoupenec tzv. marxistické levice, od 1920 redaktor a administrátor Rudého práva; 1921-29 člen KSČ, 1921-24 člen jejího výkonného výboru, 1924-25 organizačního byra ústředního výboru. 1920-25 poslanec, 1925-29 senátor Národního shromáždění. Zastával v zásadě centristické postoje; 1929 byl z KŠC jako „likvidátor“ vyloučen a vrátil se do sociální demokracie. Autor publikací Přirozená práva národů a česká samostatnost (1897), Ježíš – Bůh a ne člověk (1910), Válka světová a marxismus (1919), Světová revoluce (1919), Pryč s válkou (1924); překladatel z ruštiny (M. A. Bakunin, N. G. Černyševskij), francouzštiny (Emile Zola, bratři Goncourtové) a němčiny (August Bebel).