Seliger Josef, 16. 2. 1870 Schönborn (Krásná Studánka) u Liberce – 18. 10. 1920 Teplice, německý odborový předák, novinář a politik. Původním povoláním textilní dělník; od 90. let 19. století aktivně činný v německé sociální demokracii, jejím tisku a odborech na Teplicku; 1907-18 poslanec říšské rady. Po vzniku ČSR na podzim 1918 odmítl nabídku Národního výboru čs. ke spolupráci při budování nového čs. státu a v listopadu 1918 se podílel na pokusu o vytvoření provincie Deutsch-Böhmen, ustavení její zemské vlády a odtržení jejího území od Čech. Své negativistické stanovisko vůči ČSR nahradil posléze realistickým postojem a začal usilovat o prosazení a obhajobu zájmů českých Němců na půdě Československa (navázal styky i s presidentem T. G. Masarykem). Od 1919 do své smrti předseda Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR, kde patřil k zásadním odpůrcům „liberecké levice“; 1920 zvolen poslancem Národního shromáždění a stal se předsedou poslaneckého klubu své strany v pražském parlamentu.