Sehnalová Olga, *18. 2. 1941 Kojetín, politička. 1963 absolvovala Vysokou školu zemědělskou v Brně; 1963-70 vedoucí okresní laboratoře Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu v Kroměříži, 1975-94 programátorka Podniku racionalizace řízení a  výpočetní techniky, resp. Agrodatu tamtéž. 1966-70 členka KSČ (vyloučena), od 1990 ČSSD. 1990-93 a od 2002 okresní předsedkyně Sociálně demokratických žen, 1993-99 předsedkyně okresního výkonného výboru ČSSD a 2000-2002 předsedkyně místní organizace ČSSD v Kroměříži; 1993-2003 členka ústředního výkonného výboru, 1995-2003 členka předsednictva ČSSD. 1994-98 místostarostka, od 2002 členka zastupitelstva města Kroměříž; 1996-2002 poslankyně Parlamentu ČR. Náčelnice sokolské župy Hanácké. 1998-2000 působila v monitorovacím výboru Rady Evropy.