Sedlák Mirko, 15. 4. 1913 Český Krumlov – 23. 1. 1981 Marietta (Georgia, USA), politik. Vystudoval střední sociálně pojišťovací školu a poté pracoval v okresní nemocenské pojišťovně v Českém Krumlově. 1929 se stal župním důvěrníkem mládeže Čs. sociálně demokratické strany dělnické a ve 30. letech zastával různé stranické funkce na regionální úrovni. Na podzim 1938, kdy musel opustit Český Krumlov, se podílel na založení Národní strany práce a byl zvolen jejím důvěrníkem (vedoucím představitelem) v českobudějovické župě. Počátkem německé okupace se zapojil do protinacistické rezistence v rámci Národního hnutí pracující mládeže. V září 1939 zatčen a 1940 odsouzen ke čtyřem a půl roku káznice; po odpykání trestu vězněn až do konce 2. světové války v koncentračním táboře Flossenbürg. 1945-46 předseda okresní správní komise v Českém Krumlově; 1945-48 předseda jihočeské organizace a člen ústředního výkonného výboru, resp. představenstva Čs. sociální demokracie, poslanec Národního shromáždění. Patřil k zastáncům tradiční politiky sociálně demokratické strany a kritikům její jednostranné spolupráce s KSČ; v únoru 1948 se postavil na obranu demokracie. Po komunistickém převratu odešel do exilu – nejprve do Velké Británie, 1950 do USA – a stal se členem vedení exilové ČSSD, kterou v 50. letech zastupoval též v Radě svobodného Československa. 1950-51 přednášel v rámci akce „Crusade for Freedom“ (ve prospěch Výboru pro Svobodnou Evropu) v USA, kde se trvale usadil. 1960-64 pracoval jako námořník na nemocniční lodi „Hope“, jež se plavila do méně rozvinutých zemí s úkolem poskytovat zde potřebnou lékařskou pomoc a školit zdejší lékařský personál. Od 1965 působil v Atlantě jako ředitel hotelu a předseda odborové organizace Guild National Banquet Managers. 1974 těžce onemocněl a zbytek života strávil v sanatoriích.