Schiller Josef, 29. 6. 1846 Liberec – 16. 8. 1897 Germania (Pensylvánie, USA), německý novinář, básník a politik z Čech; průkopník sociální demokracie v severočeském regionu. Původním povoláním textilní dělník. 1869 spoluzakladatel Všeobecného dělnického spolku v Liberci; 1870 jeden z řečníků na ještědském táboru lidu. V 70.a  80. letech 19. století čelný představitel a žurnalistický mluvčí severočeského dělnického hnutí. 1873-74 vydavatel a redaktor satirického časopisu Brennessel v Ústí nad Labem, 1874-81 redaktor čtrnáctideníku Arbeiterfreund, 1878-81 měsíčníku Sozialpolitische Rundschau v Liberci. 1882-83 a 1884-85 vězněn; od 1889 redaktor a spoluvydavatel listu Freigeist. 1874 místopředseda ustavujícího sjezdu celorakouské sociální demokracie v Neudörflu. Důsledný internacionalista, úzce spolupracující s českými sociálními demokraty; blízký přítel J. B. Pecky. V 90. letech ostře kritizoval vedení strany (a jmenovitě Viktora Adlera) za oportunní a kompromisnickou politiku a posléze se s ním rozešel. 1896 se vystěhoval do USA, kde záhy zemřel. – Patřil k významným německým dělnickým básníkům (Gedichte, 1880; Ausgewählte Gedichte, 1885; Gesammelte Werke, 1928).