Schäfer Anton, 12. 8. 1868 Kristiánov u Frýdlantu –24. 11. 1945 Liberec, německý odborový předák, politik a novinář v českých zemích. Původním povoláním malíř porcelánu. Pracoval v Německu, kde navázal styky se sociálně demokratickým hnutím. Od 1897 předseda Unie sklářských a keramických dělníků v Rakousku se sídlem ve Vídni, od 1899 německý  zemský odborový sekretář v Čechách; redaktor libereckého listu Vorwärts. 1907–18 poslanec říšské rady; 1918 člen zemské vlády Deutsch-Böhmen, pověřený resortem sociální péče, 1918–19 člen provizorního parlamentu Rakouské republiky; blízký spolupracovník Josefa Seligera. 1920–35 ústřední tajemník Německého odborového svazu v ČSR a předseda Říšského svazu německých zdravotních pojišťoven v ČSR, 1920–36 poslanec Národního shromáždění.