Šturc Václav, 21. 8. 1858 Litovice (Hostivice) u Prahy – 21. 2. 1939 Praha, politik a novinář. Původním povoláním slévač, později revizor nemocenské pokladny; domkář v Kobylisích (dnes Praha 8). Od 1885 člen a funkcionář české sociálně demokratické strany a redaktor jejího tisku (od 1897 Práva lidu), vůdčí osobnost pražské stranické organizace. 1919-21 jeden z představitelů tzv. marxistické levice; 1921 spoluzakladatel KSČ, 1921-24 člen, 1921-22 předseda jejího výkonného výboru. 1920-25 poslanec, 1925-29 senátor Národního shromáždění, od 1923 člen pražského městského zastupitelstva. 1927 byl kandidován KSČ jako nejstarší člen její parlamentní reprezentace na úřad prezidenta republiky. 1929 se postavil proti novému, bolševizujícímu vedení KSČ a následně byl z této strany vyloučen. 1932 se vrátil do sociálně demokratické strany. Autor několika brožur a memoárové knížky Moje vzpomínky po dvaceti letech (1910).