Šplíchal Karel, * 14. 11. 1946 Benešov, historik a politik. 1964-69 vystudoval historii a český jazyk na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. 1970-93 pracoval u Vodních staveb Praha nejprve jako pedagog učňovské školy, později na generálním ředitelství a 1990-93 jako ředitel cestovní kanceláře. 1993-98 provozoval a řídil vlastní cestovní kancelář. Od listopadu 1989 člen ČSSD; 1990-94 předseda místní organizace; 1994-96 předseda obvodního výkonného výboru v Praze 4; 1996-2000 předseda krajské pražské organizace strany; od 1995 člen ÚVV, 1996-2000 člen PČSSD. Od 1998 člen ústřední odborné komise pro sport a tělovýchovu a poslanec Parlamentu ČR. Činovník České obce sokolské, člen jejího předsednictva (1995-98), první náměstek vzdělavatele (1992-98), předsednictva vzdělávacího sboru (od 1992) a předseda její historické komise (1990-2004). Jako historik se věnuje dějinám české tělovýchovy a sportu, zvláště pak historii Sokola (Tělovýchovné organizace v protifašistickém hnutí a odboji, 1981).