Špaček Josef, 7. 8. 1927 Malín (okres Kutná Hora) – 11. 7. 2004 Brno, politik. Absolvent obchodní akademie v Kolíně. Od 1946 funkcionář KSČ; 1950-52 vedoucí tajemník okresního výboru KSČ v Jihlavě, 1955-56 v Pelhřimově; 1961-66 vedoucí oddělení, posléze tajemník, 1966-69 vedoucí tajemník jihomoravského krajského výboru KSČ v Brně. 1966-69 člen ústředního výboru, od ledna 1968 do dubna 1969 člen předsednictva a od srpna 1968 do května 1969 tajemník ústředního výboru KSČ; 1968-69 poslanec České národní rady, od ledna do listopadu 1969 poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění. Koncem 60. let jeden z představitelů reformního směru v KSČ; 21. 8. 1968 internován sovětskými vojsky, v následujících dnech účastník moskevských jednání a spolusignatář tzv. moskevského protokolu. 1969 zbaven všech funkcí a vyloučen z KSČ; v 70. a 80. letech pracoval jako dělník. 1989-91 člen Klubu Obroda, v březnu 1991 vstoupil do ČSSD. Od června 1990 do června 1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění.