Šlajs Václav, *7. 8. 1952 Plzeň, politik. Pochází ze sociálně demokratické rodiny. 1973-93 aktivní důstojník Čs. armády; 1993-96 pracovník marketingu, 1996-99 ekonomický náměstek ředitele akciové společnosti Armabeton Plzeň. Od 1993 člen ČSSD, 1997-98 předseda jejího okresního výkonného výboru pro Plzeň-město; 1999-2005 předseda krajského výkonného výboru v Plzni; 1995-2005 člen ústředního výkonného výboru, 1999-2005 člen předsednictva ČSSD. 1998-2002 zastupitel města Plzně, od 2000 uvolněný zastupitel (předseda kontrolního výboru) Plzeňského kraje.