Škrach Vasil Kaprálek, 14. 6. 1891 Prostějov – 25. 5. 1943 Berlín, sociolog, filosof, editor a publicista. 1910-14 studoval klasickou filologii a filosofii na české univerzitě v Praze a zároveň byl politicky činný v realistické straně. Za 1. světové války 1914-18 sloužil v rakousko-uherské armádě. 1919-37 osobní a literární tajemník a soukromý archivář T. G. Masaryka. Editor Masarykových spisů a tematických výborů z jeho díla; 1924-31 redaktor Masarykova sborníku, 1922-38 spoluredaktor filosofické revue Česká mysl. Autor řady studií (Masaryk a positivismus, 1922; Poměr etiky a sociologie u Františka Krejčího, 1929; Z tradice našeho dějinného myšlení, 1938); ve svých filosofických názorech nejvíce ovlivněn Emanuelem Rádlem. V meziválečném období člen sociálně demokratické strany a spolupracovník Práva lidu. Ve druhé polovině 30. let se angažoval v antifašistickém hnutí a v zápase na obranu republiky; 1938 se podílel na vzniku manifestu Věrni zůstaneme. Za druhé republiky na podzim 1938 usiloval se skupinou svých politických přátel o vytvoření Národní strany pracujícího lidu. Na počátku německé okupace se zapojil do zpravodajské odbojové skupiny Jiřího Sedmíka; spolupracoval s Politickým ústředím a Petičním výborem „Věrni zůstaneme“. V červnu 1940 zatčen gestapem; v prosinci 1942 odsouzen k trestu smrti a v květnu 1943 popraven.