Škrábek Karel, 18. 9. 1919 Lišice u Plzně – 3. 9. 2002 Plzeň, novinář a politický činitel. Vystudoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. 1945-48 se angažoval v sociálně demokratickém mládežnickém a studentském hnutí. 1948 emigroval, 1949 se stal jednatelem a místopředsedou zemské organizace exilové ČSSD v Paříži a 1952-54 se autorsky a redakčně podílel na vydávání časopisu Naše cesta (pseudonym Karel Sova). 1952 navázal spolupráci se zpravodajskou skupinou gen. Čeňka Kudláčka a 1953-54 působil v jejích intencích ve Vídni. 1955-60 pracoval u společnosti Air France v New Yorku. Koncem roku 1960 se z rodinných (těžká nemoc matky) a zdravotních důvodů dobrovolně vrátil do vlasti; vzdor předchozím ujištěním čs. diplomatů byl zde zatčen a 1961 odsouzen za svou exilovou činnost k 11 letům vězení. Po propuštění v polovině 60. let pracoval jako ovocnářský dělník na Přimdě. 1989 se podílel na obnově ČSSD a 1990 byl zvolen místopředsedou Konfederace politických vězňů, vážná nemoc mu však nedovolila aktivnější účast v politickém dění. V 90. letech se soustavně věnoval studiu nově zpřístupněných politických dokumentů z čs., sovětských, amerických i německých archivů.