Škoda Václav, 3. 5. 1902 Kováň u Mnichova Hradiště – 11. 2. 1942 Mauthausen (Rakousko), politický činitel. Syn regionálního sociálně demokratického funkcionáře Františka Škody. Po maturitě na gymnáziu 1921 začal politicky působit v čs. sociální demokracii a stal se pracovníkem jejího ústředního sekretariátu 1927-38 tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1938-39 Národní strany práce; předseda prázdninového odboru Zdravé generace, organizátor letních táborů pro děti ze sociálně slabších rodin (zasloužil se o vybudování rekreačních areálů v jihočeském Velešíně a ve Františkově v Rokytnici nad Jizerou). 1939-41 tajemník Národního souručenství a zároveň přední činitel sociálně demokratické rezistence v rámci Politického ústředí, resp. Ústředního vedení odboje domácího. 26. 2. 1941 zatčen gestapem a po několikaměsíčním vyšetřování, spojeném s tvrdými výslechy, transportován do koncentračního tábora Mauthausen, kde v únoru 1942 zahynul.