Škatula Emanuel, 24. 12. 1878 Lochovice u Hořovic – 20. 3. 1966 Roztoky u Prahy, novinář, publicista, překladatel, pracovník odborového a družstevního hnutí, politický činitel. 1899-1908 tajemník Odborového sdružení českoslovanského a redaktor jeho stejnojmenného časopisu. 1904-12 redaktor Sborníku mládeže, 1908-19 Práva lidu (1912-13 jeho zpravodaj v balkánských válkách) 1918-20 Akademie. 1919-20 (spolu s Josefem Teskou) ústřední tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1920-21 tajemník Čs. sociálně demokratické strany dělnické – levice; představitel centrismu. 1920-22 tajemník Dělnické akademie. Ve 20. a 30. letech se věnoval především organizaci družstevního hnutí a s tím spojené osvětové činnosti; 1922-38 redaktor časopisů Družstevník a Náš rozvoj, od 1920 člen Sociálního ústavu ČSR a ředitel Vyšší družstevní školy. Autor publikací Deset let odborového hnutí českoslovanského (s J. Steinerem, 1907), Ni muže, ni haléře (1910), Válka na Balkáně (1913), Základy socialismu (1920), Nárys sociálních dějin, myšlének a soustav socialistických (1923), Příčiny, vývoj a podstata družstevního hnutí (1925), Družstevní výchova v Anglii (1926), Mravní základy družstevního hnutí (1927), F. B. Buchez (1927), Družstevní a hospodářské Rusko (1927); překladatel prací Jeana Jaurèsa (Výběr z J. Jaurèsa, 1919), Friedricha Adlera (Úvahy o Internacionále, 1920), V. F. Totomiance (Družstevní anthologie, 1923; Stručná učebnice družstevnictví, 1925) a M. I. Tugana-Baranovského (Sociální základy družstevnictví, 1930).