Šilhán Věněk, *12. 2. 1927 Kněževes (okres Rakovník), ekonom a politik. 1953 absolvoval Vysokou školu politických a hospodářských věd v Praze, 1957 vědeckou aspiranturu v Leningradě. 1957-66 docent, od 1966 profesor Vysoké školy ekonomické v Praze, 1958-62 její prorektor. Zabýval se ekonomikou průmyslu a stavebnictví a problematikou hospodářské politiky; autor vysokoškolské učebnice Ekonomika průmyslu (1964) a řady studií. 1946-70 člen KSČ; ve druhé polovině šedesátých let jeden z protagonistů pokusu o zásadní reformy dosavadního ekonomického a politického systému „socialistického“ Československa. 1968-69 člen městského výboru KSČ v Praze a vedoucí představitel tzv. druhého centra ve straně; v srpnu 1968 hlavní organizátor a mluvčí mimořádného XIV. sjezdu KSČ ve Vysočanech, na němž pověřen zastupováním internovaného prvního tajemníka ústředního výboru KSČ A. Dubčeka. 1970 vyloučen z KSČ a propuštěn z Vysoké školy ekonomické; v 70. a 80. letech pracoval v různých dělnických profesích a podílel se na činnosti opozičních sil (signatář Charty 77). V listopadu 1989 spoluzakladatel Občanského fóra, od 28. 12. 1989 do 31. 12. 1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění (postupně za OF, Klub sociálně demokratické orientace a ČSSD). 1990 obnovil pedagogickou činnost na VŠE a 1990-91 byl zvolen jejím rektorem. Od 1992 politicky činný v ČSSD; 1993-95 člen ústředního výkonného výboru, 1994 předseda městského výboru v Praze. 1994-98 člen zastupitelstva hlavního města Prahy. Od r. 1991 předseda představenstva významné české sklářské firmy Preciosa, a. s.