Šikl Emanuel, 12. 1. 1853 Slaný – červen 1885 Praha, průkopník sociálně demokratického hnutí na Kladensku a posléze v Podkrušnohoří. Od konce 70. let 19. století činovník Dělnického spolku na Kladně. 1882 se snažil rozšířit na Kladensko stávku severočeských horníků; 1881 a 1882 vězněn. 1883–84 patřil k vůdcům sociálně demokratického hnutí na Duchcovsku. V prosinci 1884 zatčen a odsouzen k devíti měsícům těžkého žaláře. Zemřel v Novoměstské věznici v Praze.