Rychetský Pavel, *17. 8. 1943 Praha, právník a politik. 1966 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a 1967-70 zde působil jako odborný asistent na katedře občanského práva. 1966-69 člen KSČ; 1969 z ní pro nesouhlas s postupující „normalizací“ vystoupil. 1970 musel z politických důvodů odejít z fakulty; 1970-74 pracoval v reklamních agenturách Fortuna a Ira, 1974-89 právník Stavebního bytového družstva Pokrok. V 70. a 80. letech se podílel na činnosti disentu, 1975-89 publikoval v exilových časopisech Svědectví a Listy, 1987-89 též v samizdatových Lidových novinách; 1977 podepsal Chartu 77. V listopadu 1989 spoluzakladatel Občanského fóra a účastník jednání představitelů opozice s oficiální politickou reprezentací; hlavní autor prvního návrhu nové čs. ústavy, předloženého vedením OF v prosinci 1989. Od ledna do června 1990 generální prokurátor ČR; od června 1990 do července 1992 místopředseda vlády ČSFR a předseda její legislativní rady. 1991-1993 místopředseda rady Občanského hnutí, 1993-95 člen předsednictva Svobodných demokratů. 1992-98 se věnoval advokacii ve vlastní advokátní kanceláří a přednášel politologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. 1995 vystoupil ze strany Svobodných demokratů a vstoupil do České strany sociálně demokratické. 1996-2002 senátor Parlamentu ČR, 1996-98 předseda ústavněprávního výboru Senátu PČR. Od července 1998 do července 2002 místopředseda vlády ČR zodpovědný za legislativu, od července 2002 do srpna 2003 místopředseda vlády ČR a ministr spravedlnosti. Od srpna 2003 předseda Ústavního soudu ČR.